HomeInformatie

Informatie

Geschiedenis

Het Kröller-Müller Museum heeft sinds jaren een bedrijfsbrandweer. Medio jaren '80 is het museum hiermee gestart. In de jaren '90 is er veel aandacht geschonken aan een forse uitbreiding op het gebied van hulpverlening bij het museum. Hierbij valt te denken aan de EHBO en de bedrijfshulpverlening (BHV). Een groot aantal medewerkers heeft voor deze BHV opleiding het certificaat behaald en nu beschikt het museum dus over gediplomeerde EHBO-, BHV en brandweermensen.

Men kan stellen dat dit noodzakelijk is, immers bij een calamiteit duurt het vanwege onze ligging, ongeveer 15 tot 20 minuten voordat er professionele hulp van buiten het museum gearriveerd is. Met onze eigen gediplomeerde mensen kunnen we snel handelend optreden, de eerste zorg staat dan ook hoog in onze vaandel.

Het hoofd van het crisisteam is medio 2003 gestart de bestaande brandweer nieuw leven in te blazen. De groep werd uitgebreid van 7 naar 12 enthousiaste personen, aangevuld met een begeleidingsgroep. Een nieuw programma werd opgestart. Eenmaal per 14 dagen werd er geoefend en tweemaal per week kan men onder begeleiding sporten. Niet alleen de oefeningen en de conditietraining kregen aandacht, maar ook het theoriegedeelte werd grondig aangepakt. Een volledig nieuwe outfit werd aangeschaft, zoals brandweerkleding, ademluchtflessen, draagstellen, maskers, helmen en sportkleding. met als kroon op het geheel een warmtebeeldcamera als waardevol hulpmiddel.

Heden

Anno 2013 zijn we operationeel met 11 man. De eisen zijn aangescherpt, dus ondergaan de mannen de vereiste medische keuringen, volgen ze de verplichte oefeningen volgens de Leidraad Oefenen en gaat de ploeg regelmatig realistisch oefenen op locatie.

Kleding en materialen voldoen ook aan alle wettelijke (keurings-) eisen en worden daar waar nodig vervangen.

Op de website kunt u een indruk krijgen van het totale brandweergebeuren bij ons prachtige museum.

Veel kijk- en leesplezier.

 

 

 

Uitrukgebied

Het Kröller-Müller Museum ligt midden in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Om het museum bevind zich 5500 hectare bos en heide. De bedrijfsbrandweer van het Kröller-Müller Museum rukt alleen uit als er brand of ander calamiteit is in/ rond het gebouw of in de beeldentuin van het museum. Ploegleider (BV) allarmeert indien nodig civiele brandweer.

Inzet volgorde civiele brandweer:

1. Brandweer Otterlo, 2. Hoenderloo, 3. Harskamp en 4. Ede-Centrum.

Als er brand is in het park of in één van de gebouwen die zich in het park bevinden, dan wordt de civiele brandweer gewaarschuwd. Deze korpsen ijn idem aan bovenstaand, aangevuld met Arnhem Noord


Brandgevaar

Go to top